serwis komputerowy, odzyskiwanie danych
Narodowa Strategia Spójności Województwo Dolnośląskie Unia Europejska

Program do odzyskiwania danych Data Extractor SAS

Data Extractor SAS

        Data Extractor SAS, to program współpracujący z urządzeniem PC-3000 SAS przeznaczony do odzyskiwania danych z dysków twardych SAS i SCSI, a także dysków hybrydowych SSHD (Solid State Hybrid Drive), dysków USB, dysków SATA i innych. Data Extractor SAS obsługuje wszystkie najpopularniejsze systemy plików, takie jak: FAT12, FAT16, FAT32, exFAT (FAT64), NTFS, Ext2, Ext3, Ext4, HFS+, UFS1, UFS2, XFS, ReiserFS, VMFS oraz obrazy maszyn wirtualnych. Ponadto program udostępnia tryby wykorzystywane w ekspertyzach kryminalistycznych. Data Extractor SAS może pracować równocześnie z czterema niesprawnymi dyskami podłączonymi do portów karty PC-3000 SAS, ze wszystkimi dyskami podłączonymi do portów płyty głównej lub zewnętrznych kontrolerów SAS i SCSI oraz z plikami obrazów dysków.

        Z dyskami podłączonymi do portów PC-3000 SAS można pracować w trybie technologicznym, co umożliwia uzyskanie dostępu do danych w przypadku uszkodzeń fizycznych dysków. Wszystkie porty karty PC-3000 SAS są rozdzielone i niezależne, obniżenie prędkości pracy jest minimalne nawet w przypadku równoczesnego podłączenia dysków do wszystkich portów. Data Extractor SAS pozwala wykonać pełną lub częściową kopię posektorową niesprawnego dysku na drugi, sprawny dysk, podłączony do urządzenia PC-3000 SAS lub do płyty głównej komputera, albo do pliku obrazu.
        Przypadki utraty danych możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: fizyczna niesprawność nośnika, uszkodzenia struktury logicznej systemu plików, a także kombinacje uszkodzeń fizycznych i logicznych.
        Przez uszkodzenie fizyczne rozumiemy:
- uszkodzenia powierzchni nośnika magnetycznego,
- uszkodzenia bloku głowic magnetycznych,
- uszkodzenia informacji serwisowej dysku twardego,
- uszkodzenia systemu translacji LBA na fizyczną geometrię dysku,
- uszkodzenia mechaniczne i elektryczne silnika lub mechanizmu pozycjonowania głowic,
- uszkodzenia elektroniki dysku twardego,
- niestabilny odczyt po wynianie bloku głowic magnetycznych lub przełożeniu talerzy,
- odzyskiwanie danych po operacji Hot-Swap.

        Uszkodzenia logiczne obejmują:
- uszkodzenie informacji o partycjach,
- uszkodzenie metadanych systemu plików spowodowane błędami w pracy dysku twardego lub systemu operacyjnego,
- skasowane katalogi i pliki,
- sformatowane dyski lub partycje,
- uszkodzenia logiczne wywołane przez wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie.

        Dla dysków niesprawnych ważne jest jak najszybsze odczytanie jak największej ilości danych użytkownika, ponieważ taki dysk w każdej chwili może ulec dalszemu uszkodzeniu. Dzięki zawartym w programie środkom logicznej analizy systemów plików, Data Extractor SAS w wielu przypadkach pozwala kopiować z dysku tylko niezbędne dane. Przy tym istotnie zmniejsza się objętość odczytywanych danych, obciążenie niesprawnego dysku i czas niezbędny dla odzyskania danych.

        Data Extractor SAS oferuje szerokie możliwości odczytu z dysku twardego:
- odczyt według mapy głowic,
- zarządzanie parametrami sprzętowego odzyskiwania danych,
- wyłączenie odczytu wyprzedzającego,
- odczyt z ignorowaniem ECC,
- odczyt według map zajętego i wolnego obszaru,
- kontrolę zasilania dysku twardego,
- programowe i sprzętowe resety,
- w przypadku uszkodzenia translatora, tworzenie wirtualnego translatora.

        Dla rozwiązania zadań odzyskiwania danych przy uszkodzeniach logicznych wykorzystuje się szereg specjalistycznych trybów pracy:
- przewodnik - przeznaczony dla uzyskania dostępu do uszkodzonych partycji, katalogów i plików,
- odzyskiwanie w ciemno - dla odzyskiwania danych w sytuacjach katastrofalnych uszkodzeń struktury systemu plików,
- mapa obiektu - do pracy z pofragmentowanymi strukturami,
- szybka analiza dysku - dla rozwiązania problemów z uszkodzoną informacją o partycjach, - analiza danych partycji i inne, specjalizowane tryby dla każdego systemu plików - przeznaczone dla odzyskiwania danych (w tym usuniętych przez użytkownika) z uszkodzonych systemów plików,
- tryby przeglądania i redagowania metadanych systemów plików,
- tworzenie map zajętych i wolnych obszarów, metadanych i danych systemów plików.

        Data Extractor SAS zawiera także tryby wykorzystywane w ekspertyzie kryminalistycznej:
- obliczanie sum funkcji haszujących MD5 i SHA1,
- eksport plików i katalogów w formacie *.csv,
- tworzenie licznych map dysków, zajętych i niezajętych obszarów, metadanych systemów plików itd.,
- zmianę i przywracanie do fabrycznej wartości MaxLBA dysku twardego,
- montowanie dysku do systemu operacyjnego w trybie tylko do odczytu,
- tworzenie kopii danych dysku z zapisem na kilka nośników.


        Zakup programu Data Extractor SAS został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.