serwis komputerowy, odzyskiwanie danych


Szkolenie z odzyskiwania danych z systemów plików FAT


Kto jest adresatem szkolenia:


* serwisy komputerowe,
* administratorzy systemów operacyjnych,
* firmy oferujące obsługę informatyczne i pogotowia komputerowe,
* osoby odpowiedzialne za reakcję na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT,

Co powinieneś wiedzieć przychodząc na szkolenie:


* rozumieć pojęcia: dysk, partycja, macierz, system operacyjny, system plików, adresacja logiczna, adresacja fizyczna,
* odróżniać systemy liczbowe: dziesiętny, binarny, szesnastkowy i umieć wykonywać w nich podstawowe obliczenia z użyciem kalkulatora,
* mieć podstawową wiedzę o komputerowych nośnikach informacji - zalecane ukończenie szkolenia z podstaw odzyskiwania danych

Czego nauczysz się podczas szkolenia:


* zasad funkcjonowania systemów plików FAT,
* analizy struktur logicznych systemów plików FAT,
* wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików,
* sposobów naprawy boot-rekordu,
* składania w całość pofragmentowanych plików na podstawie łańcuchów tablicy alokacji plików,
* analizy struktury katalogów i powiązań pomiędzy jej elementami,Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do systemów plików z rodziny FAT.Wersje systemów plików FAT i ich ograniczenia,
Organizacja struktur logicznych systemów FAT,
Pojęcie klastra,
Pojęcie tablicy alokacji plików,
Hierarchiczna struktura katalogów.

Struktura Boot-RekorduOmówienie struktury Boot-Rekordu,
Możliwości ręcznego złożenia uszkodzonego boot-rekordu z wykorzystaniem jego kopii,
Ćwiczenia praktyczne z zakresu odbudowy Boot-Rekordu,

Tablica alokacji plikówZasady tworzenia łańcuchów na podstawie tablic alokacji plików,
Różnice pomiędzy tablicami alokacji plików w systemach FAT12, FAT16, FAT32, exFAT,
Możliwości ręcznego odtworzenia tablicy alokacji plików na podstawie fragmentów uszkodzonych tablic,
Ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy wpisóww tablicach alokacji plików.

Struktura katalogówStruktura katalogu Root,
Struktura podkatalogów,
Zasady powiązań między obiektami struktur logicznych FAT,
Ręczne wyszukiwanie utraconych plików z wykorzystaniem struktur katalogów - ćwiczenie praktyczne.

Wyszukiwanie utraconych plików z wykorzystaniem struktur systemu plików FATĆwiczenia praktyczne w zakresie ręcznego składania pofragmentowanych plików w sytuacji złożonych uszkodzeń struktur logicznych.

Odbudowa struktury katalogów z wykorzystaniem odnalezionych plików i podkatalogówĆwiczenia praktyczne z ręcznej odbudowy struktury katalogów w przypadku utraty katalogu Root.

Odtwarzanie parametrów Boot-rekordu na podstawie fragmentów struktury katalogówObliczenie rozmiaru klastra,
Ustalenie położenia i rozmiaru tablic FAT,
Ustalenie początku obszaru klasteryzacji,
Ćwiczenia praktyczne

Podsumowanie szkoleniaPowtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików FAT,
Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń,
Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.

Sprawy organizacyjneOrganizatorzy:Notebook Master Centrum Szkoleń
ul. Krzeczowska 20
32-700 Bochnia
i
Kaleron sp. z o. o.
ul. Hirszfelda 4/18
55-231 Jelcz-Laskowice

Kontakt do organizatora:tel.: 790 347 302
e-mail: centrumszkolen@notemaster.pl

Miejsce szkolenia:siedziba firmyNotebook Master Centrum Szkoleń
ul. Krzeczowska 20
32-700 Bochnia