serwis komputerowy, odzyskiwanie danych


Szkolenie z podstaw odzyskiwania danych


Kto jest adresatem szkolenia:


* serwisy komputerowe,
* administratorzy systemów operacyjnych,
* firmy oferujące obsługę informatyczne i pogotowia komputerowe,
* osoby odpowiedzialne za reakcję na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT,
* nauczyciele informatyki,
* każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie,
* wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.Co powinieneś wiedzieć przychodząc na szkolenie:


* rozumieć pojęcia: dysk, partycja, macierz,
* odrózniać podstawowe systemów plików FAT, NTFS, Ext,
* odróżniać systemy liczbowe: dziesiętny, binarny, szesnastkowy i umieć wykonywać w nich podstawowe obliczenia z użyciem kalkulatora,
* rozumieć znaczenie podstawowych funkcji logicznych: koniunkcji, alternatywy, alternatywy rozł±cznej, negacji.Czego nauczysz się podczas szkolenia:


* podstaw budowy i zasad funkcjonowania wybranych nośników danych,
* podstaw diagnostyki awarii nośników danych,
* rozpoznawania objawów sygnalizujących zbliżajaca się awarię nośnika,
* praktyk, jak zabezpieczyć uszkodzony nośnik i znajdujące się na nim informacje przed dalszą destrukcją,
* unikania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnej utraty danych,
* rozumienia sposobu działania programów do odzyskiwania danych,
* unikania najczęstszych błędów przy odzyskiwaniu danych,
* rozpoznania przypadków, w których można sobie poradzić samodzielnie.
Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do zagadnień z zakresu przechowywania danych i zasad działania cyfrowych nośników informacjiDefinicja cyfrowych nosników informacji,
Klasyfikacja nosników danych,
Ewolucja nosników informacji,
Przyszłość nośników danych.

Budowa i zasady działania półprzewodnikowych nosników danych na przykładzie SSDBudowa tranzystora w układach typu Flash,
Operacje zapisu, kasowania i odczytu,
Wewnętrzna organizacja układu Flash-NAND,
Ogólny schemat budowy nośników półprzewodnikowych,
Kontroler oraz algorytmy kodowania i rozpraszania danych,
Zasady translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne,
Pamięci monolityczne.

Budowa i zasady działania dysków twardychAutopsja dysku twardego - omówienie poszczególnych podzespołów i ich roli w przechowywaniu danych,
Fizyczna organizacja danych na powierzchni talerza, translacja adresów logicznych na fizyczne,
Operacje zapisu i odczytu danych, proces kodowania i dekodowania informacji.

Fizyczne przyczyny utraty danychUszkodzenia mechaniczne złącz,
Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych,
Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne,
Degradacja powierzchni talerza magnetycznego (błędy namagnesowania, zanieczyszczenia, zarysowania, zapiłowania),
Zużycie układów Flash-NAND,
Uszkodzenia firmware, błędy detekcji, problemy z translacją adresów logicznych na fizyczne,
Wpływ czynników zewnętrznych, celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych.

Podstawy diagnostyki stanu fizycznego nośników danychZewnętrzne oględziny nośnika i wstępna ocena jego stanu, poszukiwanie śladów uszkodzeń mechanicznych, zalania, korozji, spalonych elementów,
Podłączenie i uruchomienie nosników, odgłosy świadczące o usterkach dysku twardego, etapy inicjalizacji, objawy polegajace na braku detekcji lub nieprawidłowej detekcji nośnika,
Obsługa podstawowych programów diagnostycznych,
Analiza SMART,
Skanowanie powierzchni, rejestr stanu, rejestr błędów, rodzaje uszkodzonych sektorów,
Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach,
Wskazanie róznic pomiędzy programami diagnostycznymi, najczęstsze błędy podczas diagnostyki nośników.

Programowe przyczyny utraty danychSkasowanie plików,
Usunięcie lub sformatowanie partycji,
Problemy ze strukturą logiczną systemu plików,
Destabilizacja systemu operacyjnego,
Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie danych,
Nadpisanie danych,
Awarie macierzy RAID,problemy ze strukturą logiczną, konsekwencje awarii sprzetowych i błędów użytkowników.

Podstawy odzyskiwania danych w przypadku problemów logicznychWprowadzenie w zasady pracy programów do odzyskiwania danych,
Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych,
Uruchomienie i wprowadzenie do obsługi interfejsu wybranej aplikacji,
Kopia posektorowa, jej wykonywanie i wykorzystanie,
Podstawowe informacje o strukturach logicznych - MBR, tablica partycji,
Wyszukiwanie kluczowych elementów struktur logicznych,
Praca z Hex-Edytorem, możliwości manualnego poprawienia struktur logicznych,
Krótki przegląd zaawansowanych funkcji programu.

Podsumowanie szkoleniaCo należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych,
Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji,
Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.Sprawy organizacyjneOrganizatorzy:Notebook Master Centrum Szkoleń
ul. Krzeczowska 20
32-700 Bochnia
i
Kaleron sp. z o. o.
ul. Hirszfelda 4/18
55-231 Jelcz-Laskowice

Kontakt do organizatora:tel.: 790 347 302
e-mail: centrumszkolen@notemaster.pl

Miejsce szkolenia:siedziba firmyNotebook Master Centrum Szkoleń
ul. Krzeczowska 20
32-700 Bochnia