serwis komputerowy, odzyskiwanie danych
Narodowa Strategia Spójności Województwo Dolnośląskie Unia Europejska

Urządzenie do odzyskiwania danych PC-3000 SAS

PC-3000 SAS

PC-3000 SAS to czteroportowy kontroler SAS (Serial Attached SCSI) podłączany do zarządzającego komputera poprzez interfejs PCI-Express x4. Kontroler pozwala na niezależną pracę z czterema dyskami z interfejsem SAS, ewentualnie z interfejsem SATA w trybie odczyt - zapis, co pozwala na testowanie powierzchni, kopiowanie danych i wykonywanie kopii posektorowych części lub całości dysku. Do zasilania dysków wykorzystywany jest czterokanałowy adapter zarządzania zasilaniem, który zapewnia ochronę przeciwprzepięciową oraz przeciwzwarciową. Zarządzanie zasilaniem dla każdego kanału jest w pełni niezależne, pozwala na podłączanie i odłączanie dysków twardych bez konieczności wyłączania zasilania całego komputera i innych dysków. W awaryjnych sytuacjach zasilanie dysku jest odłączane automatycznie.

PC-3000 SAS oferuje możliwość uruchamiania specjalizowanych narzędzi dla poszczególnych producentów i rodzin dysków twardych oraz zadań Data Extractora SAS, jako oddzielnych procesów systemu operacyjnego. Dla wygody pracy można posługiwać się menedżerem zasobów karty PC-3000 SAS, który pozwala rozdzielić porty karty między procesami, obserwować ich stan i, w razie potrzeby, zamykać zawieszony proces. Oprogramowanie PC-3000 SAS pozwala także pracować z dyskami podłączonymi do zewnętrznych kontrolerów SCSI lub SAS oraz do portów SATA, IDE i USB płyty głównej.

PC-3000 SAS obsługuje testowanie, diagnostykę i naprawę dysków twardych SCSI i SAS zgodnie ze specyfikacją SCSI i SAS, a także w technologicznych trybach pracy z dyskami twardymi. Uniwersalna część oprogramowania przeprowadza ogólne sprawdzenie stanu dysku, testowanie powierzchni (odczyt, zapis, weryfikacja), przeglądanie tablic ukrytych defektów (listy P i G), podgląd parametrów S.M.A.R.T. oraz podgląd i zmianę niektórych parametrów konfiguracyjnych dysków. Funkcja replikacji pozwala na tworzenie obrazu dysku twardego lub jego fragmentu i zapis tych danych na wybrany nośnik. Redaktor sektorów umożliwia przeglądanie i edytowanie wybranych fragmentów dysku. Wszystkie rezultaty testów można zapisywać do plików lub do bazy danych. Przy pracy program rejestruje wszystkie czynności i rezultaty. W przypadku testów powierzchni, rezultaty przedstawiane są w formie wykresów.

Specjalizowane dla poszczególnych producentów dysków narzędzia pozwalają na pracę w trybie technologicznym, dostęp do informacji serwisowej, obsługę dodatkowych, charakterystycznych dla danego producenta kodów błędów UEC (Unit Error Code). Kody UEC umożliwiają szczegółowe określenie przyczyny błędu i ustalenie możliwych sposobów naprawy dysku lub odzyskania danych. Ponadto realizowane są testowanie i przywracanie informacji na powierzchni serwisowej dysku twardego, modułów, stron konfiguracyjnych, przeliczanie i przywracanie translatora, testowanie głowic magnetycznych, testowanie powierzchni według parametrów fizycznych, oczyszczanie S.M.A.R.T.

Funkcje te dostępne są również przy pracy z dyskami SCSI z interfejsem równoległym. W przypadku pracy z dyskami SCSI konieczne jest podłączenie ich do dowolnego zewnętrznego kontrolera SCSI. Kontroler PC-3000 SAS pełni w takim przypadku rolę adaptera zasilania dla maksymalnie czterech dysków SCSI.

Odzyskiwanie danych z dysków SAS

Odzyskiwanie danych z dysków SAS


PC-3000 SAS współpracuje z programem do odzyskiwania danych Data Extractor SAS. Rozwiązanie takie ułatwia odzyskanie danych z dysku niesprawnego, lub pracującego niestabilnie. Taki dysk może być uruchomiony w trybie technologicznym z pomocą specjalistycznych narzędzi PC-3000 SAS.

Zakup urządzenia PC-3000 SAS został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.