serwis komputerowy, odzyskiwanie danych

Urządzenie do odzyskiwania danych PC-3000 Portable

PC-3000 Portable

PC-3000 Portable PC-3000 Portable to programowo-sprzętowy kompleks zawierający zespół środków do diagnostyki i odzyskiwanie danych z dysków twardych mających problemy z systemem plików, niesprawnych fizycznie lub mających kilka problemów. Urządzenie współpracuje z komputerem poprzez interfejs USB 2.0. Dyski twarde do PC-3000 Portable podłącza się poprzez interfejs ATA lub Serial ATA (SATA).


Urządzenie PC-3000 Portable obsługuje zarówno dyski kilkunastoletnie, jak i najnowsze. Postęp technologiczny i wzrost gęstości zapisu w tym okresie nie mógł nie odbić się na trudności odzyskiwania danych. Większość metod skutecznych przy dyskach o pojemności kilku gigabajtów nie sprawdza się w przypadku dysków o pojemności liczonej w terabajtach. Oprogramowanie urządzenia oferuje najbardziej uniwersalne metody pracujące ze wszystkimi pokoleniami dysków twardych. Przy tym do rozpoczęcia pracy z PC-3000 Portable, dzięki zastosowaniu wielu zautomatyzowanych trybów pracy, nie jest konieczna dogłębna znajomość budowy i zasad działania dysków twardych.


System operacyjny Windows przystępując do pracy z uszkodzonym nośnikiem danych próbuje użyć dostępnych programowych środków przywracania informacji. Często to tylko pogarsza sytuację. PC-3000 Portable oferuje możliwość pracy z dyskiem twardym z pominięciem systemu operacyjnego i sterownika systemów plików. W rezultacie otrzymujemy symbiozę tradycyjnych środków programowego odzyskiwania danych i rozszerzonych możliwości bezpośredniego podłączenia dysku twardego.


Dla wielu dysków istnieje możliwość pracy w trybie technologicznym, to jest w trybie używanym w fabryce w procesie produkcyjnym. To daje rozszerzone możliwości uzyskania dostępu do danych i ich skopiowania. Możliwa jest także komunikacja z dyskiem twardym za pomocą terminala szeregowego.


PC-3000 Portable jest uproszczoną wersją urządzenia PC-3000 UDMA. Ograniczenia dotyczą najbardziej zaawansowanych funkcji, dla których wymagana jest dobra znajomość dysków twardych i duże doświadczenie w pracy przy odzyskiwaniu danych.


Urządzenie pozwala na pracę z jednym dyskiem twardym, który można podłączać i odłączać nie wyłączając komputera. PC-3000 Portable zarządza zewnętrznym zasilaczem ATX zasilającym dysk twardy. Jeżeli dysk twardy jest uszkodzony elektrycznie, zabezpieczenia zasilacza nie pozwolą na jego uruchomienie. Ewentualne uszkodzenie zasilacza nie powinno zagrozić samemu urządzeniu PC-3000 Portable, ponieważ komunikuje się ono z zasilaczem tylko poprzez linię włączenia zasilacza (PS-ON), a samo zasilane jest z komputera za pośrednictwem kabla USB.


Z urządzeniem współpracuje program do odzyskiwania danych Data Extractor Portable. Program pozwala na przeglądanie i analizę struktury logicznej dysku, kopiowanie plików i katalogów, klonowanie całego dysku lub wybranych jego obszarów, przeszukiwanie powierzchni dysku w poszukiwaniu plików w przypadku poważnych uszkodzeń lub całkowitej utraty struktury logicznej, bezpośrednią edycję sektorów, a także sporządzanie mapy obiektów takich, jak np. partycja. Program obsługuje systemy plików FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3 i HFS+.