serwis komputerowy, odzyskiwanie danych
Narodowa Strategia Spójności Województwo Dolnośląskie Unia Europejska

Urządzenie do odzyskiwania danych PC-3000 Flash

PC-3000 Flash

PC-3000 Flash to programowo - sprzętowy kompleks przeznaczony do odzyskiwania danych ze wszystkich typów napędów zbudowanych na pamięciach Flash-NAND w sytuacji, kiedy dostęp do danych za pośrednictwem interfejsu tego napędu nie jest możliwy. Przy pomocy PC-3000 Flash można odzyskiwać dane z uszkodzonych pendrivów, kart pamięci, dysków SSD, dyktafonów cyfrowych, iPhonów i innych urządzeń. PC-3000 Flash komunikuje się z komputerem poprzez port USB 2.0. W skład kompleksu PC-3000 Flash wchodzi także zestaw adapterów i przejściówek zapewniających obsługę układów scalonych w różnych rodzajach obudów.


Kompleks PC-3000 Flash wykorzystuje technologię bezpośredniego dostępu do układów pamięci Flash. Układy pamięci wylutowuje się i odczytuje w specjalnym urządzeniu Flash Reader, co pozwala na dostęp do danych w przypadkach, kiedy kontroler napędu jest niesprawny. Technologia ta zwiększa szanse skutecznego odzyskania danych w wypadkach fizycznie uszkodzonych napędów.


Oprogramowanie PC-3000 Flash zawiera obszerną, okresowo uzupełnianą bazę danych o układach pamięci i kontrolerach, dzięki której w wielu wypadkach możliwa jest praca w trybach automatycznych.


Współczesny napęd Flash-NAND można umownie podzielić na kilka elementów. Są to: interfejs, kontroler, układy pamięci i wewnętrzne oprogramowanie napędu. Interfejs (np. USB, SD, xD, CF, SM, MMC, MSPro itd.) zapewnia komunikację pomiędzy kontrolerem, a światem zewnętrznym. Kontroler przetwarza otrzymywane dane, przeprowadza konieczne operacje, rozdziela pomiędzy układy pamięci i przygotowuje do zapisu w układach pamięci. Przy odczycie wypełnia odwrotne operacje, pozwalające na prawidłowe odczytanie zawartości układów pamięci. Układy pamięci przechowują otrzymane informacje. Mikroprogram zarządza pracą kontrolera, trybami pracy interfejsu i koryguje odczyt uszkodzonych komórek pamięci.


PC-3000 Flash pozwala zdiagnozować napęd i ustalić charakter uszkodzenia. Uszkodzenia te dzielą się na dwie grupy: logiczne - kiedy wszystkie komponenty urządzenia są sprawne i pracują prawidłowo, a problem wynika z uszkodzonej struktury systemu plików, skasowania plików, sformatowania nośnika i podobnych zdarzeń oraz fizyczne - uszkodzenia elektronicznych komponentów lub mikroporogramu, w rezultacie których napęd nie pracuje prawidłowo. Zwykle uszkodzeniu ulegają elementy odpowiadające za zasilanie, kontrolery lub występują błędy mikroprogramu zawartego w kontrolerze albo w serwisowym obszarze układów pamięci. Dla każdego z takich przypadków PC-3000 Flash umożliwia odnalezienie usterki i uzyskanie dostępu do danych użytkownika.


Przy rozwiązywaniu problemów logicznych nie jest konieczne rozbieranie i rozlutowanie nośnika. Wystarczy przeprowadzić analizę napędu lub partycji w celu odnalezienia danych. Uszkodzenia logiczne można naprawiać redagując sektory. Zagubione pliki mogą być odnajdywanie po ich nagłówkach.


Jedną z głównych przyczyn uszkodzeń fizycznych napędów zbudowanych na pamięciach Flash-NAND jest niska jakość elementów elektronicznych, z których są produkowane lub ich nieprawidłowa eksploatacja. W większości przypadków awarii, mimo że napęd nie komunikuje się z komputerem, dane użytkownika pozostają nienaruszone w układach pamięci. Dla odzyskania danych w przypadku uszkodzeń fizycznych należy wylutować wszystkie układy pamięci z napędu, a następnie odczytać je w urządzeniu PC-3000 Flash. Po zapisaniu zawartości układów pamięci do plików dalsza praca odbywa się z wykorzystaniem binarnych obrazów układów pamięci. Praca z urządzeniem PC-3000 Flash jest bardzo bezpieczna dla danych. W razie popełnienia błędu zawsze można wrócić do stanu wyjściowego przeczytanego obrazu pamięci. Stosując zawarte w orpogramowaniu instrumenty i metody można emulować praktycznie każdy kontroler dowolnego napędu. Oprogramowanie PC-3000 Flash zawiera wiele gotowych algorytmów przetwarzania danych pozwalających na automatyczne uzyskanie obrazu struktury logicznej napędu. Możliwe jest przeglądanie i edycja informacji serwisowej i obszaru danych oraz wykorzystanie zautomatyzowanych algorytmów poprawy uzyskanych rezultatów. Wbudowany kompilator umożliwia tworzenie podprogramów do pracy z danymi.


W wielu nośnikach danych, a zwłaszcza kartach pamięci, kontroler i układ pamięci znajdują się w jednym fizycznym układzie scalonym. W przypadku takiego wykonania napędu jedynym zewnętrznym złączem jest złącze interfejsu (USB, SD, MS itp.). W przypadku fizycznego uszkodzenia takiego nośnika i braku możliwości pracy za pośrednictwem interfejsu istnieje sposób dostania się do wewnętrzych układów pamięci za pomocą technologicznych wyprowadzeń lub bezpośredniego przylutowania do ścieżek topologii monolitu.


Zakup urządzenia PC-3000 Flash został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.