serwis komputerowy, odzyskiwanie danych

Nieodwracalne kasowanie danych


    Bezpieczeństwo danych to nie tylko kwestia zabezpieczenia ich przed utratą, wykonywania i właściwego przechowywania kopii bezpieczeństwa, ale także zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem. W wielu przypadkach słabym punktem okazuje się moment wymiany sprzętu komputerowego. Często użytkownicy w ogóle zapominają o usunięciu ważnych, poufnych danych lub usuwają je w sposób pozwalający na stosunkowo łatwe odzyskanie - w skrajnym przypadku poprzez przywrócenie skasowanych plików z kosza. Nawet oprożnienie kosza, czy sformatowanie dysku lub jego uszkodzenie nie oznacza, że usunięte w ten sposób dane nie będą mogły być odzyskane.
    Pewnym i skutecznym sposobem usunięcia danych jest ich nadpisanie innymi, nieważnymi i bezwartosciowymi danymi, a najlepiej całkowite nadpisanie dysku. W naszym serwisie stosujemy nadpisanie wartościami 00h, FFh lub wartością losową. Wystarczający jest jeden przebieg.
    Secure Erase jest to procedura przewidziana standardem ATA, gwarantująca nieodwracalne usunięcie danych z dysku. Aby przeprowadzić tę procedurę, niezbędne jest ustawienie hasła ATA-Password, a po jej zakończeniu i usunięciu hasła można z dysku normalnie korzystać.
    W niektórych przypadkach przepisy prawa lub wewnętrzne regulaminy instytucji i firm wymagają, aby dysk z poufnymi danymi został zdemagnetyzowany przy użyciu odpowiedniego urządzenia - degaussera. W trakcie demagnetyzacji całkowicie i nieodwracalnie są niszczone wszystkie informacje zawarte na nośniku magnetycznym - nie tylko dane użytkownika i pliki programów, ale też informacja zawarta na powierzchni serwisowej dysku twardego, serwometki, ścieżka serwo na taśmie magnetycznej. Po takiej operacji nośniki magnetycznie nie nadają się do ponownego wykorzystania i powinny zostać zutylizowane. Demagnetyzacja nie wpływa na dane zapisane na dyskach optycznych oraz w pamięciach typu flash, ROM, NV-RAM itp.

Cennik usług kasowania danych

Usługa Cena netto
(dla firm)
Cena brutto
(dla konsumentów)
Formatowanie dysku lub innego napędu 15 zł 25 zł
Nieodwracalne usunięcie danych - nadpisanie całej powierzchni dysku (1 przebieg) 30 zł 50 zł
Nieodwracalne usunięcie danych - nadpisanie całej powierzchni dysku (każdy kolejny przebieg) 40 zł 60 zł
Nieodwracalne usunięcie danych - Secure Erase 50 zł 70 zł
Degausser Mediaeraser MD-103 16.000 zł 20.500 zł