serwis komputerowy, odzyskiwanie danych

Nieodwracalne usuwanie danych    Bezpieczeństwo danych to nie tylko kwestia zabezpieczenia ich przed utratą, wykonywania i właściwego przechowywania kopii bezpieczeństwa, ale także zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem. W wielu przypadkach słabym punktem okazuje się moment wymiany sprzętu komputerowego. Często użytkownicy w ogóle zapominają o usunięciu ważnych, poufnych danych lub usuwają je w sposób pozwalający na stosunkowo łatwe odzyskanie - w skrajnym przypadku poprzez przywrócenie skasowanych plików z kosza. Nawet oprożnienie kosza, czy sformatowanie dysku lub jego uszkodzenie nie oznacza, że usunięte w ten sposób dane nie będą mogły być odzyskane.
    Pewnym i skutecznym sposobem usunięcia danych jest ich nadpisanie innymi, nieważnymi i bezwartosciowymi danymi, a najlepiej całkowite nadpisanie dysku. W naszym serwisie stosujemy jeden przebieg nadpisywania wartościami, co jest w zupełności wystarczające dla nieodwracalnego zniszczenia danych niezależnie od użytego wzorca nadpisującego.
    Secure Erase jest to procedura przewidziana standardem ATA, gwarantująca nieodwracalne usunięcie danych z dysku. Aby przeprowadzić tę procedurę, niezbędne jest ustawienie hasła ATA-Password, a po jej zakończeniu i usunięciu hasła można z dysku normalnie korzystać. Jest to procedura zalecana dla dysków SSD oraz dla dysków twardych wykorzystujących technologię zapisu dachówkowego (SMR), gdyż mogą one zawierać dane użytkownika w obszarach znajdujących się poza adresacją LBA.
    W niektórych przypadkach przepisy prawa lub wewnętrzne regulaminy instytucji i firm wymagają, aby dysk z poufnymi danymi został zdemagnetyzowany przy użyciu odpowiedniego urządzenia - degaussera. W trakcie demagnetyzacji całkowicie i nieodwracalnie są niszczone wszystkie informacje zawarte na nośniku magnetycznym - nie tylko dane użytkownika i pliki programów, ale też informacja zawarta na powierzchni serwisowej dysku twardego, serwometki, ścieżka serwo na taśmie magnetycznej. Po takiej operacji nośniki magnetycznie nie nadają się do ponownego wykorzystania i powinny zostać zutylizowane. Demagnetyzacja nie wpływa na dane zapisane na dyskach optycznych oraz w pamięciach typu flash, ROM, NV-RAM itp.

Cennik usług kasowania danychUsługa Cena netto
(dla firm)
Cena brutto
(dla konsumentów)
Cena netto
(dla organów władzy,
jednostek budżetowych
i spółek skarbu państwa)
Formatowanie dysku lub innego napędu 10 zł 20 zł 20 zł
Formatowanie i partycjonowanie dysku lub innego napędu 20 zł 30 zł 30 zł
Nieodwracalne usunięcie danych - nadpisanie 30 zł 50 zł 50 zł
Każdy dodatkowy przebieg nadpisania na życzenie klienta + 50 zł + 80 zł + 80 zł
Nieodwracalne usunięcie danych - Secure Erase 40 zł 60 zł 60 zł
Degausser Mediaeraser MD-103 17.000 zł 22.000 zł 18.000 zł