serwis komputerowy, odzyskiwanie danych
Narodowa Strategia Spójności Województwo Dolnośląskie Unia Europejska

Program do odzyskiwania danych PC-3000 SSD

PC 3000 SSD

PC-3000 SSD, to program współpracujący z urządzeniem PC-3000 Express, PC-3000 UDMA (PCI-Express) lub PC-3000 Portable (II lib III) przeznaczony do diagnostyki, naprawy i odzyskiwania danych z dysków SSD z interfejsem SATA, ATA, microSATA i M.2 (NGFF). Program ten jest zgodny z programami do odzyskiwania danych Data Extractor Express (RAID), Data Extractor UDMA (RAID) i Data Extractor Portable.

PC-3000 SSD zawiera uniwersalne narzędzie do pracy z dowolnym dyskiem SSD pracującym zgodnie ze specyfikacją ATA-8 oraz szereg specjalizowanych narzędzi przeznaczonych do pracy z konkretnymi rodzinami modeli w trybie technologicznym. Pozwala to przeprowadzić pogłębioną diagnostykę uszkodzonego dysków SSD, wykonywać naprawy, przeprogramowywać mikrokod zarządzający pracą napędu, uzyskiwać bezpośredni dostęp do układów scalonych pamięci Flash-NAND, przeprowadzać niskopoziomowe formatowanie z blokowaniem i umieszczeniem w tablicy defektów wszystkich adresów uszkodzonych komórek.


W celu odzyskiwania danych użytkownika PC-3000 SSD umożliwia:

- sprawdzanie i przywracanie informacji serwisowej dysku SSD,
- odczyt i zapis zawartości Flash-ROM SSD,
- ładowanie zarządzającego programu do bufora dysku,
- emulację pracy translatora dla uzyskania dostępu do danych użytkownika,
- podgląd i usuwanie hasła ustanowionego na dysku SSD,
- wyłączanie procesów w tle zachodzących w dysku SSD w celu zapobieżenia uszkodzeniom danych,
- bezpośredni dostęp do zawartości układów pamięci bez konieczności ich wylutowywania,
- współpracę z Data-Extractorem.

W celu naprawy dysku PC-3000 SSD pozwala:
- diagnozować dyski SSD w trybie technologicznym,
- sprawdzać i przywracać informację serwisową dysków SSD,
- czytać i zapisywać zawartość Flash-ROM dysku SSD,
- ładować zarządzający program do bufora napędu,
- przeglądać tablice defektów (listy P i G),
- przeprowadzić formatowanie niskopoziomowe z ukryciem znalezionych defektów,
- zmieniać parametry konfiguracyjne i identyfikacyjne,
- resetować logi i parametry S.M.A.R.T.,
- odnajdywać uszkodzone układy pamięci.

Zakup programu PC-3000 SSD został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.